ศูนย์รับ-จัดส่ง ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้ตามบ้านตามโรงพยาบาลต่างๆ ผู้ช่วยพยาบาล แม่บ้าน แม่ครัว
พี่เลี้ยงเด็ก อยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อ คุณแม่ครบวงจร รับจัดส่งทั้ง กทม. ปริมณทลและทั่วประเทศไทย

ศูนย์จัดส่งดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา ดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้คนแก่ หลักสูตรตามมาตรฐาน จริงใจรับผิดชอบ
ศูนย์จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก พี่เลี้ยงเด็กทุกคนมีรูปและประวัติ ทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรตามมาตรฐาน
ศูนย์จัดส่งดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา ดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้คนแก่ หลักสูตรตามมาตรฐาน จริงใจรับผิดชอบ

ติดต่อสอบถามเรานะคะ แม่จ๋าพ่อจ๋าโฮมแคร์ : 061-1600-995, 061-686-1229เป็นศูนย์รับจัดส่ง พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน แม่ครัว ผู้ช่วยพยาบาล คนดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้ ครบวงจร ซึ่งพนักงานของเราทุกคน ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติตามระเบียบของทางศูนย์และ
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี พนักงานของเราทุกคนได้ผ่านการอบรมในการออกปฏิบัติงานตามสายงานนั้นๆ และในการออกปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล
ทางเรามีความยินดีให้บริการอีกทั้งยังยินดีให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านก่อนการตัดสินใจเพราะทางศูนย์เราตระหนักดีว่าการที่ท่านฝากคนที่ท่านรักและห่วงใยที่สุดให้กับทางศูนย์เราดูแล
ทางทีมงานของเรา ทุกคนมีความยินดีและเต็มใจให้บริการแก่ทุกท่านและคนที่ท่านรักดุจครอบครัวจากครอบครัวท่านเองและขอขอบคุณทุกท่านที่มีไว้วางใจกับทีมงาน
ด้วยความรักและจริงใจอีกทั้งรอยยิ้มจากทีมงานของเราทุกคน ท่านจึงสามารถไว้วางใจเราได้ว่า เราจะดูแลใส่ใจคนที่ท่านรักและห่วงใยได้เป็นอย่างดีเยี่ยม เพราะพนักงาน
ของเราผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีทั้งความสะอาด กิริยามารยาท และวิชาชีพการบริบาล อีกทั้ง ทางศูนย์ยังมีการเพิ่มเติมความรู้ให้แก่พนักงานอยู่เสมอๆ โดยพยาบาลวิชาชีพศูนย์ แม่จ๋าพ่อจ๋าโฮมแคร์..."ดีมีมาตรฐาน"

แม่จ๋าพ่อจ๋าโฮมแคร์..."ชื่อสัตย์ มั่นคง"

แม่จ๋าพ่อจ๋าโฮมแคร์..."จริงใจ รับผิดชอบ"


•* พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก

 พนักงานพี่เลี้ยงเด็กทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรในการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็ก เป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 18-45 ปี มีใจรักในสายงาน ด้านการบริบาลและบริการ มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-10 ปีมีวุฒิการศึกษาขั้น ต่ำ ป.6-ม.3


  •* หน้าที่โดยสังเขป
 1. จัดเตรียมอาหารเสริมสำหรับเด็กเช่น นม ของว่าง
 2. ทำทุกอย่างสำหรับเด็กเช่น ชงนม ล้างขวดนม ป้อนข้าว
 3. การอาบน้ำ เตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว
 4. ดูแลทำความสะอาดห้องนอน บริเวณที่เล่นของน้อง ซักรีดเสื้อผ้าน้อง
 5. ดูแลเรื่องความปลอดภัยของน้อง ตลอดเวลาที่น้องอยู่กับพี่เลี้ยง
 6. ศึกษาพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้เหมาะสม
 7. เมื่อเด็กมีไข้หรือเป็นหวัด ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่น เช็ดตัวลดไข้และแจ้งให้คุณแม่หรือผู้ปกครองเด็กทราบในโอกาสแรก
 8. เล่านิทาน อ่านหนังสือ สอนการบ้านน้อง ช่วยฝึกสอนหนังสือ(เด็กโต) 9. อื่นๆตามคำแนะนำของคุณแม่
•* พนักงานดูแลผู้สูงอายุ

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ของเราทุกคน จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุและมีใจรักในงานการบริบาลและบริการผ่าน การตรวจสอบประวัติและสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์ เพศหญิง อายุตั้งแต่ 18-45 มีประสบการณ์การเฝ้าไข้ไม่ต่ำกว่า 2-10 ปี ขึ้น ไปมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6-ม.3


  •* หน้าที่โดยสังเขป
1. อาบน้ำ - เช็ดตัว - เปลี่ยนเสื้อผ้า
2. ดูแลการขับถ่าย - จัดยา อาหาร ( ป้อนหรือฟีด ตามอาการผู้สูงอายุ )
3. ดูดเสมหะ พลิกตะแคงตัวผู้ป่วย
4. ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้สูงอายุ
5. ทำความสะอาดอุปกรณ์และห้องนอนผู้ป่วย ซักรีดเสื้อผ้าอื่นๆของผู้สูงอายุ
6. ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุเช่น อ่านหนังสือให้ฟัง พาเดินเล่นให้ได้ผ่อนคลายจิตใจ
7. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้จ้างอย่างเคร่งครัด และมีวาจาสุภาพต่อผู้สูงอายุ
8. คอยสังเกตอาการของผู้สูงอายุทุกวัน


•* พนักงานเฝ้าไข้ผู้ป่วย

พนักงานดูแลผู้ป่วยของเราทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นและมีใจรักในงานการบริบาลและบริการ ผ่านการตรวจสอบประวัติและสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์ เพศหญิงอายุตั้งแต่ 18 - 45 ปี มีประสบการณ์การเฝ้าไข้ไม่ต่ำกว่า 2- 10 ปีขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6-ปริญญาตรีและจบหลักสูตรบริบาล


  •* หน้าที่โดยสังเขป
1. อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุ
2. จัดยา จัดอาหาร (ป้อนหรือฟีตตามอาการ)
3. ให้อาหารทางสายยางดูดเสมหะ(กรณีผู้ป่วยต้องให้อาหารทางสายยาง)
4. ดูแลเรื่องการขับถ่าย พลิกตัว ทำแผล
5. ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น รวมถึงการพูดคุยสนทนา
6. ทำความสะอาดบริเวณ-ห้องนอน-อุปกรณ์ของผู้ป่วยและซักรีดเสื้อผ้า
7. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้จ้างแย่างเคร่งครัด และมีวาจาสุภาพต่อผู้ป่วย
8. คอยสังเกตอาการของผู้ป่วยทุกวัน หากผิดสังเกตจะแจ้งให้ญาติทราบทันที
9. ทำอาหารให้ผู้ป่วย ทั้งธรรมดา อาหารปั่น ตามสูตรที่ทางโรงพยาบาลให้มา
•* พนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว

พนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว เป็นเพศหญิง อายุ 18-50 ปี มีความรู้ความสามารถในการทำอาหารผ่านการอบรมหลักสูตรงานแม่บ้านและ ตรวจสอบประวัติ อีกทั้งสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์ มีใจรักในงานด้านบริการและมีความอดทนดีเยี่ยม  •* หน้าที่โดยสังเขป
1. ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆ ไป
2. ซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน
3. กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ล้างรถ รดน้ำตนไม้ เช็ดกระจก ล้างห้องน้ำ กวาดใบไม้
4. ช่วยเตรียมอาหาร หุงข้าว อุ่นกับข้าว
5. ช่วยเปิด -ปิด ประตูเมื่อมีรถผ่าน เข้า-ออก
6. หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านทั้งหมด ทำงานตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน


แม่จ๋าพ่อจ๋าโฮมแคร์ ดูแลคนที่คุณรัก

“แม่จ๋าพ่อจ๋าโฮมแคร์” เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยุระยะพักฟื้น ให้การบริการดูแลผู้สูงอายุและและผู้ป่วยฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการ เป็นบ้านที่เปี่ยมด้วยความรักและความอบอุ่นที่มอบให้แก่คนที่คุณรัก


แม่จ๋าพ่อจ๋าโฮมแคร์ ดูแลคนที่คุณรัก

“แม่จ๋าพ่อจ๋าโฮมแคร์” ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ผู้สูงอายุสมองเสื่อมผู้สูงอายุโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้สูงอายุและผู้ป่วยป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยในระยะพักฟื้น ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดแม่จ๋าพ่อจ๋าโฮมแคร์ ดูแลคนที่คุณรัก

“แม่จ๋าพ่อจ๋าโฮมแคร์” ดูแลผู้ผู้ป่วย โรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ ผู้ป่วยโรคแผลกดทับ ฯลฯผู้ป่วยหลังผ่าตัดระยะพักฟื้น ทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยที่เจาะคอ ผู้ป่วยดูดเสมหะ ให้อาหารทางสายยาง สวนปัสสาวะ ทำแผล ต้องให้ออกซิเจน ฯลฯ


แม่จ๋าพ่อจ๋าโฮมแคร์ ดูแลคนที่คุณรัก

“แม่จ๋าพ่อจ๋าโฮมแคร์” พี่เลี้ยงเด็ก ทำความสะอาดร่างกาย, ชงนม, ป้อนนม, ป้อนอาหาร คอยดูแล เสริมทักษะ ช่วยฝึกฝนด้าน พัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย โดยผ่านการเล่นกับเด็ก ด้านจิตใจและอารมณ์ โดยการให้ความรัก ความเอาใจใส่คอยระวังภัยให้ ด้วยความจริงใจ


ติดต่อสอบถามเรา ยินดีให้คำแนะนำปรึกษานะคะ
โทร : 061-160-0995, 061-686-1229เป็นศูนย์รับจัดส่ง ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้ตามบ้าน ตาม รพ ผู้ช่วยพยาบาล แม่บ้าน แม่ครัว พี่เลี้ยงเด็ก อยู่เป็นเพื่อน คุณพ่อคุณแม่ครบวงจร ตามกทม บริมณฑล และต่างจังหวัด พนักงานของเราทุกคน ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติตามระเบียบของศูนย์และมีประสบการณ์การทำงานจริงอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี ขึ้นไป พนักงานของเราทุกคนผ่านการอบรมการปฏิบัติจริงตามสายงานนั้นๆ มาเป็นอย่างดีเยี่ยม เชี่ยวชาญและชำนาญ มากเป็นพิเศษ ทำด้วยใจรักในสายงานและอาชีพนี้โดยตรง พนักงานของเราทุกคนที่นี่ เน้นมากเรื่องอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริ่ง มองโลกในแง่ดี จิตใจเมตตา ใจดีทุกคน ทางเรามีความยินดีให้คำแนะนำและปรึกษาฟรีก่อนที่ท่านจะตัดสินใจและทางศูนย์ตระหนักดีว่าการที่ท่านจะฝากคนที่ท่านรักและห่วงใยที่สุดให้กับทางศูนย์ดูแลและทางศูนย์ของเรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ท่านไว้ใจและเชื่อใจให้ทางศูนย์เราได้ดูแลคนที่คุณรัก ทางศูนย์เราจะดูแลคนที่ท่านรักด้วยใจรักและด้วยหัวใจของเรา เปรียบดุจท่านเป็นเสมือนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องและคนในครอบครัวของเราจริงๆๆ เป็นเสมือนท่านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราจริงๆ ไว้ใจเรา เชื่อใจเรา ให้แม่จ๋าพ่อจ๋าโฮมแคร์ดูแลนะคะ